سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

 

دلتنگ توام
 تو آن جایی و من اینجا
 در این فکر که تا چه حد دوستت دارم
 در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی
 در این فکر که تا چه حد دلتنگ توام
 تو آن جایی و من اینجا
 در این فکر که تا چه حد در اشتیاقِ
 بار دیگر در کنار تو بودنم
 در این فکر که چگونه بیش از همیشه
 قدر آن زمان که در کنار هم خواهیم بود را خواهم دانست
 دوستت دارم ...


" سوزان پولیس شوتز "



ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]