سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

مرد که باشی

وقتی دست زنی  را عاشقانه می گیری

تازه می فهمی مرد بودن را باید

میان دستان ظریف زن احساس کنی ...

به زنها باید گفت
یادشان آورد
که بودنشان
حال زمین را خوب میکند ...

 

نه صدای تو می آید
نه صدای قلبم،
ما چه عاشقانه مُرده ایم...

 

قلاب کن جانم را بہ جانٺ🍃✨

دستم را بہ دستٺ 👫

نباشے نفس تنگ است💞✨

دلم تنگ است😔

دلم کہ هیچ🍁✨

دنیا هم تنگ اسٺ🍃✨ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]