سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

قشنگترین
لحظات را
کسی به تومی دهد

که بتواند...
غمگین ترین لحظات را
از تو بگیرد

تــــــــــــــو
 
تمام دارایے منے

تمامے تــــــورا

در امن ترین جاے دلم

جاے مے دهم

 

دوست داشتن
همیشه گفتن نیست،
گاه سکوت است وگاه نگاه...
این درد است
که
گاهی از نگاه یکدیگر
نمی فهمیم
که چقدر به هم محتاجیم

 

تنهایت که می گذارند

ناراحت نباش!

همیشه می توان به قضیه

جوری دیگر نگاه کرد...ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]